“O’zbekiston Konstitutsiyasi keng ko’lamli islohotlarning mustahkam huquqiy asosidir”