2012

O posiedzeniu komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej

 

7 września 2012 roku w Warszawie odbyło się piąte posiedzenie uzbecko-polskiej komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej. W danym wydarzeniu wzięła udział delegacja Republiki Uzbekistanu, pod przewodnictwem pierwszego zastępcy ministra Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Inwestycji i Handlu A. Kamalovym oraz przedstawiciele składu Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Wodnej Gospodarki, Państwowa Spółka Akcyjna „Uzfarmsanoat”, Państwowa Spółka Akcyjna „Uzbekenergo”, Narodowy Bank Uzbekistanu Zagranicznej Działalności Gospodarczej, Krajowa Spółka Importo-eksportowego ubezpieczenia „Uzbekinvest” i Agencji „Uzstandart”.

Polska delegacja była przestawiona zastępcą ministra gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej A. Dychą, w składzie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Turystyki i Sportu, Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa.

W trakcie posiedzenia komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej, zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem obrad, odbyła się wymiana informacji na temat rozwoju gospodarczego miedzy Polską i Uzbekistanem, przedyskutowane został stan i perspektywy rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej, współpracy w zakresie rolnictwa, finansowych i turystycznych obszarach.

W ramach posiedzenia komisji międzyrządowej do spraw współpracy gospodarczej odbył się uzbecko-polski biznes forum, w którym wzięli udział przedstawicieli organizacji gospodarczych i finansowych instytucji, jak również spółki Polskie (ponad 100 osób).