2013

O konferencji w Polsce.

W lutym tego roku delegacja „Taszkenckiego pediatrycznego medycznego instytutu” Republiki Uzbekistan odwiedziła Polskę. 13 lutego tego roku w „Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu” odbyła się Polsko-Uzbecka konferencja naukowa „Aktualne problemy otorynolaryngologii”.

W trakcie wizyty odbyła się prezentacja o reformowaniu systemy opieki zdrowotnej Republiki Uzbekistan, jak również odbyła się wymiana doświadczeń miedzy uzbeckimi i polskimi lekarzami.

Przeprowadzone master-klasy, biorący udział w operacjach, przeprowadzone szkolenia, omówione perspektywy na obszarze współpracy między uzbeckimi i polskimi partnerami.

W ramach wizyty delegacji, rektorem „Taszkenckiego pediatrycznego medycznego instytutu” Republiki Uzbekistan, B. Daminowym i dyrektorem „Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu”, H. Skarzynskim był podpisan „Memorandum porozumienia i współpracy” miedzy „Taszkenckim pediatryczneym medycznego instytutem” i „Instytutem Fizjologii i Patologii Fłuchu”.